Preklad neprajnosť

Preklad slova neprajnosť zo slovenčiny do angličtiny:


neprajnosť
envy
grudge
jealousy

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

závisť
závidieť
žiarlivosť


envy synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

grievance
🔄
mrzutosť
🔄
sťažnosť
🔄
krivda
🔄
neprávosť
🔄
ponosa
score
🔄
bodovať
🔄
zárez
🔄
skóre
🔄
skórovať
🔄
ryha
🔄
vrúbkovať
stew
🔄
dusené mäso
🔄
dusiť
🔄
nevestinec
🔄
dusiť sa
🔄
piecť sa
🔄
potiť sa

Preklad slova neprajnosť použitý vo vetách:

“grudge against his father”
“envy us, and if”
“their new pool made them the envy of their neighbors”
“holding a grudge”
“a grudge against mankind”


Používanie a aktuálnosť prekladu envy:

slovo envy


Používanie a aktuálnosť prekladu grudge:

slovo grudge