Preklad nesériový

Preklad slova nesériový zo slovenčiny do angličtiny:


nesériový
custom

Anglický preklad custom sa používa aj vo význame:

uzancia
obyčaj
zvyk
zvyklosť
clo
zákazníci
klientela
zákaznícky
voliteľný
užívateľský
vlastný


custom synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

customized
🔄
upravený podľa priania zákazníka
🔄
upravený
usance
🔄
lehota splatnosti zmenky
🔄
zmenková doba
🔄
uzancia
🔄
výnos z používania
🔄
príjem z majetku
🔄
obchodný zvyk
tradition
🔄
tradícia
🔄
vydanie
🔄
odovzdanie
🔄
prevod
🔄
postúpenie
customs
🔄
clo
🔄
colnica
🔄
colný úrad
🔄
úrad, colný
🔄
preclenie
🔄
colné poplatky
customs duty
🔄
clo
🔄
poplatok, colný
🔄
colný poplatok
impost
🔄
pätka klenutia
🔄
dávka
🔄
taxa
🔄
poplatok
🔄
daň
🔄
klasifikovať dovoz na uloženie ciel
usage
🔄
užívanie
🔄
zvyk
🔄
narábanie
🔄
upotrebenie
🔄
zaobchádzanie
🔄
obyčaj
custom-made
🔄
na objednávku
🔄
zákazkový
🔄
vyrobený na objednávku
🔄
špeciálny

Preklad slova nesériový použitý vo vetách:

“custom suits”
“i have given this tailor my custom for many years”
“the respect that is by custom accorded to the king”
“my custom of reading a little before sleep”
“a custom tailor”


Používanie a aktuálnosť prekladu custom:

slovo custom