Preklad neskrotný

Preklad slova neskrotný zo slovenčiny do angličtiny:


neskrotný
do-or-die
haggard
indomitable
intractable
irregular
irrepressible
rebellious
stubborn
ungovernable
wild

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

urputný
zarytý
tvrdohlavý
hlavatý
buď alebo


do-or-die synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

drawn
🔄
kreslený inzerát
🔄
nakreslený
🔄
ťahaný
🔄
ťahaná
🔄
ťahané
🔄
pružnicový
worn
🔄
nosený
🔄
opotrebovaný
🔄
obrúsený
🔄
otupený
🔄
opotrebený
🔄
obnosený
bony
🔄
kostnatý
🔄
plný kostí
🔄
kostený
🔄
vychudnutý
cadaverous
🔄
mŕtvolný
🔄
bledý
🔄
mŕtvolne bledý
🔄
vyziabnutý
emaciated
🔄
vyziabnutý
🔄
vychudnutý
🔄
vycivený
gaunt
🔄
chudý
🔄
vyziabnutý
🔄
pustý
🔄
urobiť vychradnutým
🔄
vytrénovať
🔄
vycivený
pinched
🔄
zblednutý
skeletal
🔄
vychudnutý na kosť
🔄
vycivený
🔄
kostrový
wasted
🔄
zničil
🔄
zničený
🔄
vycivený
🔄
prepadnutý
🔄
atrofický
careworn
🔄
ustaraný
🔄
ustarostený
🔄
utrápený

Preklad slova neskrotný použitý vo vetách:

“deadly pale and haggard”
“haggard, dark circles under”
“eyes were haggard and cavernous”
“a do-or-die conflict”
“with his haggard face”


Používanie a aktuálnosť prekladu do-or-die:

slovo do-or-die


Používanie a aktuálnosť prekladu haggard:

slovo haggard