Preklad nesystematický

Preklad slova nesystematický zo slovenčiny do angličtiny:


nesystematický
desultory
unbend
unsystematic

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

prelietavý
povrchný
nesúvislý
nesústavný
zbežný


desultory synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

relax
🔄
uvoľniť sa
🔄
uvoľniť
🔄
odpočívať
🔄
poľavovať
🔄
popúšťať
🔄
povoliť
loosen up
🔄
povoliť
🔄
rozcvičiť sa
🔄
rozohrať sa
unwind
🔄
rozvádzať
🔄
odvinúť sa
🔄
rozvinúť sa
🔄
odmotať sa
🔄
rozmotať sa
🔄
sňať obväz
decompress
🔄
znížiť tlak
🔄
odstrániť tlak
🔄
rozbaliť
🔄
dekomprimovať
🔄
rozbaľovať
slow down
🔄
spomaliť sa
🔄
pribrzdiť
🔄
spomaliť
straighten
🔄
narovnať
🔄
vyrovnať
🔄
napriamiť
🔄
dať do poriadku
🔄
uložiť
🔄
vzchopiť sa

Preklad slova nesystematický použitý vo vetách:

“unbend a paper clip”
“unbend a bow”
“"She had suddenly begun speaking, after sitting silently through several hours of desultory discussion ... about the Resistance"”
“the desultory conversation characteristic of cocktail parties”
“unbend the mind from absorbing too much information”


Používanie a aktuálnosť prekladu desultory:

slovo desultory


Používanie a aktuálnosť prekladu unbend:

slovo unbend