Preklad nevinný človek

Preklad slova nevinný človek zo slovenčiny do angličtiny:


nevinný človek
innocent

Anglický preklad innocent sa používa aj vo význame:

nevinný
neškodný
neskazený
naivný
neviniatko
hlupáčik
naivka
človek, nevinný


innocent synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

clean-handed
🔄
poctivý
🔄
čestný
innocuous
🔄
neškodný
🔄
nevinný
🔄
krotký
impeccant
🔄
nehrešiaci
🔄
bez hriechu
🔄
nechybujúci
🔄
neomylný
ingenuous
🔄
priamy
🔄
úprimný
🔄
otvorený
🔄
ušľachtilý
unacquainted
🔄
neoboznámený
🔄
neznalý
barren
🔄
neúrodný
🔄
neplodný
🔄
jalový
🔄
mŕtvy
🔄
planý
🔄
úhor
destitute
🔄
chudobný
🔄
núdzny
🔄
trpiaci nedostatkom
🔄
v núdzi
🔄
v nedostatku
🔄
bez životných potrieb
devoid
🔄
zbavený
🔄
prostý
🔄
nemajúci
🔄
chýbajúci
free
🔄
slobodný
🔄
bezplatný
🔄
bezplatne
🔄
vyslobodiť
🔄
uvoľniť
🔄
bez
guiltless
🔄
nevinný
🔄
bez viny
🔄
nevediaci
🔄
neoboznámený

Preklad slova nevinný človek použitý vo vetách:

“innocent, Vickie, Steve is”
“innocent people, including children”
“innocent civilians, including women”
“innocent civilians and children”
“american tourists wholly innocent of French”


Používanie a aktuálnosť prekladu innocent:

slovo innocent