Preklad nikým neoplakávaný

Preklad slova nikým neoplakávaný zo slovenčiny do angličtiny:


nikým neoplakávaný
unlamented


Preklad slova nikým neoplakávaný použitý vo vetách:

“his late unlamented father”
“interred in an unlamented grave”


Používanie a aktuálnosť prekladu unlamented:

slovo unlamented