Preklad nivelačný prístroj

Preklad slova nivelačný prístroj zo slovenčiny do angličtiny:


nivelačný prístroj
dumpy level
surveyor’s level


Používanie a aktuálnosť prekladu dumpy level:

slovo dumpy level