Preklad noisome

Preklad slova noisome z angličtiny do slovenčiny:


noisome
smradľavý
odporný
protivný
nezdravý
škodlivý
zapáchajúci
nechutný
hnusný

Ako použiť slovo noisome vo vetách:

“a noisome odor”
noisome fumes”


noisome synonymá:

noisome
🔄
foetid
🔄
nauseous
🔄
sickening
🔄
nauseating
🔄
stinking
🔄
vile
🔄
foul
🔄
ill-scented
🔄
funky
🔄
smelly
🔄
loathsome

História a aktuálnosť slova noisome:

slovo noisome