Preklad noisome

Preklad slova noisome z angličtiny do slovenčiny:


noisome
smradľavý
odporný
protivný
nezdravý
škodlivý
zapáchajúci
nechutný
hnusný

Ako použiť slovo noisome vo vetách:

noisome fumes”
“a noisome odor”


noisome synonymá:

noisome
🔄
foetid
🔄
stinking
🔄
fetid
🔄
queasy
🔄
vile
🔄
offensive
🔄
ill-scented
🔄
foul
🔄
nauseous
🔄
loathsome
🔄
foul-smelling

História a aktuálnosť slova noisome:

slovo noisome