Preklad noisomeness

Preklad slova noisomeness z angličtiny do slovenčiny:


noisomeness
škodlivosť
nezdravosť
pach
zápach
nechutnosť
odpornosť
hnus


noisomeness synonymá:

noisomeness
🔄
noxiousness
🔄
harmfulness

História a aktuálnosť slova noisomeness:

slovo noisomeness