Preklad noisy

Preklad slova noisy z angličtiny do slovenčiny:


noisy
hlučný
rušený
hlasný
hrmotný
krikľavý
nápadný
ostrý
prudký

Ako použiť slovo noisy vo vetách:

“a noisy cafeteria”
“is, well, rather noisy
“a small noisy dog”
“a noisy sweater”
noisy as any character”


História a aktuálnosť slova noisy:

slovo noisy