Preklad Norimberk

Preklad slova Norimberk zo slovenčiny do angličtiny:


Norimberk
Nuremberg

Anglický preklad Nuremberg sa používa aj vo význame:

Norimberg
norimberský


Preklad slova Norimberk použitý vo vetách:

“war criminals at Nuremberg”
“in Nuremberg, is clearly”


Používanie a aktuálnosť prekladu Nuremberg:

slovo Nuremberg