Preklad novinka

Preklad slova novinka zo slovenčiny do angličtiny:


novinka
innovation
introduction
news
news item
novelty
speciality

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

inovácia
novota
obnova
zmeny
obnovenie
zlepšenie
inovačný
novátorstvo
zavádzanie inovácií
zavádzanie nového postupu


innovation synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

invention
🔄
invencia
🔄
vynaliezavosť
🔄
výmysel
🔄
vynájdenie
🔄
vynachádzavosť
🔄
vynález
excogitation
🔄
vymýšľanie
🔄
vynález
🔄
výmysel
conception
🔄
koncepcia
🔄
predstava
🔄
pojatie
🔄
pochop
🔄
počatie
🔄
poňatie
design
🔄
dizajn
🔄
vzorka
🔄
náčrt
🔄
tvar
🔄
skica
🔄
nárys
initiation
🔄
iniciácia
🔄
uvedenie
🔄
spustenie
🔄
začatie
🔄
spustenie programu
🔄
zahájenie projektu
founding
🔄
zakladanie
🔄
nachádzanie
🔄
zlievanie
🔄
liatie
🔄
odlievanie
foundation
🔄
nadácia
🔄
fond
🔄
zakladanie
🔄
podklad
🔄
základ
🔄
opodstatnenie
institution
🔄
inštitúcia
🔄
zriadenie
🔄
založenie
🔄
ustanovenie
🔄
stanovenie
🔄
závod
origination
🔄
pôvod
🔄
počiatok
🔄
vznik
🔄
uvedenie do života
creation
🔄
tvorba
🔄
tvorenie
🔄
výtvor
🔄
vytváranie
🔄
zriadenie
🔄
vznik
instauration
🔄
obnovenie
🔄
obnova
first appearance
🔄
prvé objevenie sa
🔄
premiéra
launching
🔄
spustenie
🔄
spúšťanie
🔄
katapultovanie
🔄
štartovací
🔄
vypúšťací
unveiling
🔄
odhalenie
🔄
odhalovací
entry
🔄
vchod
🔄
vstup
🔄
vjazd
🔄
prívod
🔄
prístup
🔄
záznam
presentation
🔄
uvedenie
🔄
prezentácia
🔄
predstavenie
🔄
podanie
🔄
návrh
🔄
venovanie
intro
🔄
predohra
insertion
🔄
príloha
🔄
vloženie
🔄
vsunutie
🔄
vkladanie
🔄
zapojenie
🔄
vložka
intromission
🔄
úvod
🔄
vstup
🔄
neoprávnené zasahovanie
🔄
zasahovanie, neoprávnené
debut
🔄
debutovať

Preklad slova novinka použitý vo vetách:

“and innovation and enables”
“as species whose introduction”
“after their introduction, or”
“Considers that the introduction”
“and their introduction into”


Používanie a aktuálnosť prekladu innovation:

slovo innovation


Používanie a aktuálnosť prekladu introduction:

slovo introduction