Preklad obežník

Preklad slova obežník zo slovenčiny do angličtiny:


obežník
circular
circulating
memo
memorandum
monition

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

kruhový
obežný
kruhovitý
cyklický
oblúk
kotúč
chata
otáčací
kruhová
kruhové
okružný


circular synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

annular
🔄
prstencový
🔄
kruhový
🔄
vencovitý
🔄
vencový
🔄
krúžkový
🔄
ozubený
annulate
🔄
prstencovitý
🔄
opatrený prstencami
annulated
🔄
prstencový
🔄
prstencová
🔄
prstencové
circinate
🔄
kruhový
ringed
🔄
krúžkový
ring-shaped
🔄
prstencovitý
🔄
prstencovitá
🔄
prstencovité
rotary
🔄
točivý
🔄
otáčavý
🔄
rotačný
🔄
striedavý
🔄
cirkulujúci
🔄
rotačka
bill
🔄
účet
🔄
účtový
🔄
oznámenie
🔄
výveska
🔄
zoznam
🔄
výkaz
broadside
🔄
plachta
broadsheet
🔄
leták
🔄
letáčik
🔄
plagátik
flier
🔄
letec
🔄
obdĺžnikový stupeň
flyer
🔄
leták
🔄
letáčik
🔄
zotrvačník
🔄
lietadlo
🔄
letec
🔄
povrchný
throwaway
🔄
jednorázový

Preklad slova obežník použitý vo vetách:

“circular flights and flights”
“he mailed the circular to all subscribers”
“and services circulating on”
“small circular stains on”
“a guest circulating at a party”


Používanie a aktuálnosť prekladu circular:

slovo circular


Používanie a aktuálnosť prekladu circulating:

slovo circulating