Preklad obežný kapitál

Preklad slova obežný kapitál zo slovenčiny do angličtiny:


obežný kapitál
capital
working capital

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

hlavné mesto
kapitál
hlavný
sídelný
významný
využiť
vytĺcť kapitál
kapitalisti
podnikatelia
základný majetok
istina


capital synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

majuscule
🔄
majuskula
🔄
veľké písmeno
🔄
verzálka
capital letter
🔄
veľké písmeno
🔄
písmeno
uppercase
🔄
horná škatuľa
🔄
veľké písmená
upper-case letter
🔄
veľké písmeno
Washington
🔄
washingtonský
chapiter
🔄
hlavica stĺpu
cap
🔄
čepiec
🔄
čiapka
🔄
čapica
🔄
baretka
🔄
klobúčik
🔄
čiapočka

Preklad slova obežný kapitál použitý vo vetách:

“the crime capital of Italy”
“a decision of capital importance”
“a capital idea”
“services and capital ; or”
“capital and lifelong learning”


Používanie a aktuálnosť prekladu capital:

slovo capital


Používanie a aktuálnosť prekladu working capital:

slovo working capital