Preklad obežný krúžok valivého ložiska

Preklad slova obežný krúžok valivého ložiska zo slovenčiny do angličtiny:


obežný krúžok valivého ložiska
race

Anglický preklad race sa používa aj vo význame:

preteky
pretekať
súťažiť
pretek
bežať
rasa
plemeno
náhliť sa
pokolenie
rasový
prúd


race synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

airstream
🔄
vzdušný prúd
backwash
🔄
rozruch
🔄
spätné pôsobenie
🔄
reakcia
wash
🔄
naplavovať
🔄
umývať
🔄
prať
🔄
vyprať
🔄
pranie
🔄
umývanie
raceway
🔄
drážka
🔄
káblová tvárnica
🔄
pretekárska dráha
hotfoot
🔄
vo veľkej náhlivosti
🔄
rýchlo
🔄
spešný
🔄
ponáhľať sa
🔄
hasiť si to
hasten
🔄
poponáhľať sa
🔄
posúriť
🔄
ponáhľať sa
🔄
poháňať
🔄
súriť
🔄
uháňať
hie
🔄
ponáhľať sa
speed
🔄
rýchlosť
🔄
hnať sa
🔄
uháňať
🔄
rýchlosť otáčania
🔄
rýchlosť otáčky
🔄
chvat
pelt along
🔄
uháňať
belt along
🔄
ponáhľať sa
🔄
náhliť sa
run
🔄
behať
🔄
bežať
🔄
beh
🔄
obdobie
🔄
bežaný
🔄
spustiť
rush
🔄
hnať
🔄
rútiť sa
🔄
ruch
🔄
nával
🔄
urgencia, naliehavá
🔄
hnať sa
slipstream
🔄
závetrie
🔄
aerodynamický
🔄
vietor spôsobený jazdou vozidla
🔄
ísť v závetrí
step on it
🔄
ponáhľať sa

Preklad slova obežný krúžok valivého ložiska použitý vo vetách:

“race quotas”
“gender, age, or race”
“race literature”
“the race is to the swift”
“race records”


Používanie a aktuálnosť prekladu race:

slovo race