Preklad oblúkový pilier

Preklad slova oblúkový pilier zo slovenčiny do angličtiny:


oblúkový pilier
flying buttress


Používanie a aktuálnosť prekladu flying buttress:

slovo flying buttress