Preklad odhákovať

Preklad slova odhákovať zo slovenčiny do angličtiny:


odhákovať
unhitch
unhook

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

uvoľniť
sňať z háku
odviazať
odpojiť
vyvliecť
vypriahnuť


Preklad slova odhákovať použitý vo vetách:

“him to unhook the”
“we can unhitch you”
“the dress wouldn't unhook”


Používanie a aktuálnosť prekladu unhitch:

slovo unhitch


Používanie a aktuálnosť prekladu unhook:

slovo unhook