Preklad odhrnúť

Preklad slova odhrnúť zo slovenčiny do angličtiny:


odhrnúť
reflect
throw back

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

odrážať
odzrkadľovať sa
vrhať
vrhnúť
vyjadrovať
zrkadliť
zrkadliť sa
vrhať svoj odraz
zobrazovať
ukazovať
projektovať


reflect synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

chew over
🔄
uvažovať o
think over
🔄
premýšľať
🔄
uvažovať o niečom
🔄
rozmyslieť si
🔄
uvažovať
meditate
🔄
rozmýšľať
🔄
meditovať
🔄
premýšľať
🔄
rozjímať
🔄
uvažovať
🔄
hĺbať
ponder
🔄
uvažovať
🔄
rozvažovať
🔄
hĺbať
🔄
dumať
🔄
kombinovať
🔄
meditovať
excogitate
🔄
vymýšľať
🔄
zostrojiť
🔄
vymyslieť
contemplate
🔄
rozjímať
🔄
meditovať
🔄
premýšľať
🔄
zamýšľať
🔄
pozorovať
🔄
uvažovať
muse
🔄
dumať
🔄
hĺbať
🔄
zamyslenie
🔄
rozjímanie
🔄
duma
🔄
inšpirácia
mull
🔄
osladiť
🔄
okoreniť
🔄
zvariť
🔄
zvarené
🔄
osladené
🔄
robiť hriate
mull over
🔄
preberať
🔄
premýšľať
🔄
rozoberať
🔄
uvažovať
ruminate
🔄
poprežúvať
🔄
premietať
🔄
uvažovať
speculate
🔄
špekulovať
🔄
premýšľať
🔄
uvažovať
🔄
kombinovať
shine
🔄
lesknúť sa
🔄
svietiť
🔄
žiariť
🔄
žiara
🔄
lesk
🔄
osvietiť

Preklad slova odhrnúť použitý vo vetách:

“prices which reflect changes”
“hasty preparation of the report will reflect on you”
“reflect direct and indirect”
“reflect differences between the”


Používanie a aktuálnosť prekladu reflect:

slovo reflect


Používanie a aktuálnosť prekladu throw back:

slovo throw back