Preklad odhryznúť

Preklad slova odhryznúť zo slovenčiny do angličtiny:


odhryznúť
snap off


Používanie a aktuálnosť prekladu snap off:

slovo snap off