Preklad odkláňací prvok

Preklad slova odkláňací prvok zo slovenčiny do angličtiny:


odkláňací prvok
deflector


Používanie a aktuálnosť prekladu deflector:

slovo deflector