Preklad odparka

Preklad slova odparka zo slovenčiny do angličtiny:


odparka
vaporizer

Anglický preklad vaporizer sa používa aj vo význame:

vyparovač
odparovač
rozprašovač
výparník
karburátor
odparovací prístroj


Preklad slova odparka použitý vo vetách:

“and vaporizer, which may”
“vaporizer, which may be”


Používanie a aktuálnosť prekladu vaporizer:

slovo vaporizer