Preklad odparovací prístroj

Preklad slova odparovací prístroj zo slovenčiny do angličtiny:


odparovací prístroj
vaporizer

Anglický preklad vaporizer sa používa aj vo význame:

vyparovač
odparovač
rozprašovač
výparník
karburátor
odparka


Preklad slova odparovací prístroj použitý vo vetách:

“vaporizer, which may be”
“and vaporizer, which may”


Používanie a aktuálnosť prekladu vaporizer:

slovo vaporizer