Preklad opačne pôsobiaci

Preklad slova opačne pôsobiaci zo slovenčiny do angličtiny:


opačne pôsobiaci
antagonistic

Anglický preklad antagonistic sa používa aj vo význame:

antagonistický
protichodný
pôsobiaci opačne


antagonistic synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

antipathetical
🔄
nepriaznivý
🔄
nesympatický
incompatible
🔄
nekompatibilný
🔄
nezlučiteľný
🔄
inkompatibilný
🔄
neznesiteľný
🔄
nezlučiteľná
🔄
nezlučiteľné
counter
🔄
pult
🔄
priehradka
🔄
okienko
🔄
zberač
🔄
žetón
🔄
čítač

Preklad slova opačne pôsobiaci použitý vo vetách:

“slaves antagonistic to their masters”
“into two antagonistic sides”
“antagonistic sentiments and reflections”
“europe was antagonistic to the Unites States”
“his antagonistic brusqueness”


Používanie a aktuálnosť prekladu antagonistic:

slovo antagonistic