Preklad opačnosť

Preklad slova opačnosť zo slovenčiny do angličtiny:


opačnosť
reversal

Anglický preklad reversal sa používa aj vo význame:

obrat
zvrat
obrátený
prevrátený
prevrátenosť
protichodnosť
naopak
solarizácia
zrušenie
zmena
storno


reversal synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

setback
🔄
neúspech
🔄
nezdar
🔄
zastavenie
🔄
oneskorenie
🔄
návrat
🔄
pohyb späť
blow
🔄
fúkať
🔄
duť
🔄
duť o vetre
🔄
dúchať
🔄
vyfúknuť
🔄
viať
black eye
🔄
podliate oko
🔄
modrina
🔄
monokel
🔄
sinka
turn around
🔄
otočiť
🔄
zlepšiť sa
🔄
otáčať sa
🔄
prekrútiť
flip-flop
🔄
klopný obvod
🔄
obrátiť
🔄
vietnamka
🔄
gumový sandál
🔄
šľapka
🔄
kotrmelec
turnabout
🔄
obrat
🔄
obrátenie
🔄
zvrat
🔄
vymenenie úloh
🔄
odpadlík
🔄
renegát
turnaround
🔄
spätný
reversion
🔄
obrat
🔄
zvrat
🔄
zmena chodu
🔄
zmena smeru
🔄
obrátenie
🔄
prevrátenie
reverse
🔄
spätný
🔄
opačný
🔄
otočiť
🔄
obrátenie
🔄
zvrátenie
🔄
prevrat
transposition
🔄
premiestňovanie
🔄
križovanie
🔄
vykrižovanie
🔄
transpozícia
🔄
prehodenie
about-face
🔄
čelom vzad
🔄
obrat čelom vzad
🔄
urobiť čelom vzad
🔄
otočiť
🔄
obrat
🔄
úplná zmena
volte-face
🔄
otočka
🔄
úplná zmena názorov
🔄
obrat o 180 stupňov
🔄
prevrátenie kabátu

Preklad slova opačnosť použitý vo vetách:

“there was a reversal of autonomic function”
“the reversal of the image in the lens”
“the reversal in 2010 could”
“plans, the reversal in 2010”
“a reversal and for”


Používanie a aktuálnosť prekladu reversal:

slovo reversal