Preklad opakovaná skutočnosť

Preklad slova opakovaná skutočnosť zo slovenčiny do angličtiny:


opakovaná skutočnosť
recurrence

Anglický preklad recurrence sa používa aj vo význame:

opakovanie
návrat
rekurentný
opätovný výskyt
hľadanie východiska
snaha o riešenie
recidíva


recurrence synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

return
🔄
navrátiť
🔄
vrátiť
🔄
presústružiť
🔄
odpoveď
🔄
výkaz
🔄
výnos

Preklad slova opakovaná skutočnosť použitý vo vetách:

“of recurrence should be”
“in case of recurrence”


Používanie a aktuálnosť prekladu recurrence:

slovo recurrence