Preklad oplechovať

Preklad slova oplechovať zo slovenčiny do angličtiny:


oplechovať
sheathe
sheet

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vložiť
obkladať
obložiť
vkladať do pošvy
zasunúť do pošvy
pohrúžiť
zatiahnuť
zapuzdriť
poťahovať
obiť
obedniť


sheathe synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

sheet of paper
🔄
hárok
🔄
list papiera
bed sheet
🔄
plachta
🔄
prestieradlo
plane
🔄
rovina
🔄
plocha
🔄
lietadlo
🔄
rovinný
🔄
plochý
🔄
zrovnať
tabloid
🔄
kondenzovaný
🔄
bulvárne noviny
🔄
tabletka
🔄
stručný
🔄
zhustený
🔄
súhrn
rag
🔄
handra
🔄
uťahovať si
🔄
posmievať sa
🔄
hurhaj
🔄
vystrájať
🔄
zdrap
tack
🔄
klinček
🔄
zmeniť
🔄
pripináčik
🔄
smer plavby
🔄
kurz
🔄
politická línia
mainsheet
🔄
hlavné lano
shroud
🔄
rubáš
🔄
závoj
🔄
zahaliť
🔄
pokryť
🔄
plášť
🔄
ochrana
sail
🔄
plachta
🔄
plachetnica
🔄
plachtiť
🔄
sa plaviť
🔄
vyplávať
🔄
plávať
canvas
🔄
plátno
🔄
stanové plátno
🔄
stanová látka
🔄
maliarske plátno
🔄
lodná plachta
🔄
plachtovina
canvass
🔄
agitácia
🔄
kampaň
🔄
volebná kampaň
🔄
kampaň, volebná
🔄
získavanie hlasov
🔄
spočítavanie volebných hlasov
piece of paper
🔄
kus papiera

Preklad slova oplechovať použitý vo vetách:

“sheathe a sword”
“to her, sheathe himself”
“to sheathe himself inside”
“sheathe her face”
“sheathe himself inside her”


Používanie a aktuálnosť prekladu sheathe:

slovo sheathe


Používanie a aktuálnosť prekladu sheet:

slovo sheet