Preklad optický zameriavač

Preklad slova optický zameriavač zo slovenčiny do angličtiny:


optický zameriavač
telescope sight


Používanie a aktuálnosť prekladu telescope sight:

slovo telescope sight