Preklad optický

Preklad slova optický zo slovenčiny do angličtiny:


optický
ocular
optic
optical
visual

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vizuálny
očný
zrakový
názorný
očividný
zrejmý
jasný
očitý
vyjadrený zrakom
okulár


ocular synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

sense organ
🔄
snímač
🔄
zmyslový orgán
modality
🔄
modalita
🔄
forma
🔄
tvar
🔄
postup
🔄
metóda
🔄
zmyslový orgán
oculus
🔄
oko
eye
🔄
oko
🔄
očko
🔄
otvor
🔄
pohľad
🔄
ucho ihly
🔄
dívať sa
ophthalmic
🔄
okuliarový

Preklad slova optický použitý vo vetách:

“be sure of it; give me the ocular proof”
“an ocular organ”
“ocular proof”
“in patients with ocular”
“ocular infection may be”


Používanie a aktuálnosť prekladu ocular:

slovo ocular


Používanie a aktuálnosť prekladu optic:

slovo optic