Preklad ordinate

Preklad slova ordinate z angličtiny do slovenčiny:


ordinate
súradnica
ordináta
poradnica

Ako použiť slovo ordinate vo vetách:

ordinate similar parts”
“co - ordinate plate, diameter”
“should co - ordinate their”


ordinate synonymá:

ordinate
🔄
align
🔄
coordinate
🔄
order
🔄
consecrate
🔄
ordain

História a aktuálnosť slova ordinate:

slovo ordinate


Asociatívny výraz:

ordinate
🔄
misalign