Preklad ordinate

Preklad slova ordinate z angličtiny do slovenčiny:


ordinate
súradnica
ordináta
poradnica

Ako použiť slovo ordinate vo vetách:

“co - ordinate plate, diameter”
“should co - ordinate their”
ordinate similar parts”


ordinate synonymá:

ordinate
🔄
coordinate
🔄
order
🔄
ordain
🔄
align
🔄
consecrate

História a aktuálnosť slova ordinate:

slovo ordinate


Asociatívny výraz:

ordinate
🔄
misalign