Preklad Organizácia Varšavskej zmluvy

Preklad slova Organizácia Varšavskej zmluvy zo slovenčiny do angličtiny:


Organizácia Varšavskej zmluvy
WTO

Svetová obchodná organizácia


Preklad slova Organizácia Varšavskej zmluvy použitý vo vetách:

“negotiations at WTO level”
“UN and WTO to”


Používanie a aktuálnosť prekladu WTO:

slovo WTO