Preklad ornate

Preklad slova ornate z angličtiny do slovenčiny:


ornate
ozdobený
vyzdobený
kvetnatý
vyumelkovaný
bohato zdobený
bohato zdobená
bohato zdobené

Ako použiť slovo ornate vo vetách:

“at an ornate desk”
ornate doorknob, which was”
“stones were quite ornate
ornate rhetoric”
ornate rhetoric taught out of the rule of Plato”


ornate synonymum:

ornate
🔄
flowery

História a aktuálnosť slova ornate:

slovo ornate