Preklad osadzovací

Preklad slova osadzovací zo slovenčiny do angličtiny:


osadzovací
setting

Anglický preklad setting sa používa aj vo význame:

nastavenie
usporiadanie
umiestnenie
nastavovanie
zasadenie
situácia
nastavovací
vytyčovací
rozvádzací
vytvrdzovací
umiestňujúci


setting synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

background
🔄
pozadie
🔄
podklad
🔄
zázemie
🔄
minulosť
🔄
vzdelanie
🔄
výchova
scope
🔄
oblasť
🔄
sféra
🔄
obrazovka
🔄
príležitosť
🔄
východisko
🔄
rozhľad
stage setting
🔄
scéna
🔄
scénografia
🔄
výprava
place setting
🔄
prestieranie
mount
🔄
hora
🔄
vrch
🔄
primontovať
🔄
inštalovať
🔄
upevniť
🔄
vystúpiť
scene
🔄
scéna
🔄
výstup
🔄
výjav
🔄
dejisko
🔄
ária
🔄
dekorácia
circumstance
🔄
okolnosť
🔄
obradnosť
🔄
náhoda
🔄
osud
🔄
detail
context
🔄
kontext
🔄
súvislosť
🔄
súvis

Preklad slova osadzovací použitý vo vetách:

“legislative proposal on setting”
“in setting priorities for”
“a place setting of sterling flatware”
“the perfect setting for a ghost story”
“diamonds in an antique gold setting”


Používanie a aktuálnosť prekladu setting:

slovo setting