Preklad osvedčený

Preklad slova osvedčený zo slovenčiny do angličtiny:


osvedčený
approved
attested
avowed
proved
proven
reliable
standing
well-tried

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

schválil
schválený
dokázal
odsúhlasený
úradne schválený


approved synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

documented
🔄
doložený
🔄
dokázaný
🔄
preukazný
🔄
dokumentovaný
🔄
preukázaný
authenticated
🔄
notársky overený

Preklad slova osvedčený použitý vo vetách:

“the Senate approved the treaty”
“a list of approved candidates”
“programmes approved in accordance”
“"He came to ask me ... whether I approved his choice altogether"”
“attested that its owner”


Používanie a aktuálnosť prekladu approved:

slovo approved


Používanie a aktuálnosť prekladu attested:

slovo attested