Preklad osvedčený

Preklad slova osvedčený zo slovenčiny do angličtiny:


osvedčený
approved
attested
avowed
proved
proven
reliable
standing
well-tried

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

schválil
schválený
dokázal
odsúhlasený
úradne schválený


approved synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

documented
🔄
doložený
🔄
dokázaný
🔄
preukazný
🔄
dokumentovaný
🔄
preukázaný
authenticated
🔄
notársky overený

Preklad slova osvedčený použitý vo vetách:

“in Sarajevo attested that”
“the Senate approved the treaty”
“the date of the painting was attested by the appraiser”
“in the backseat attested”
“officially approved in accordance”


Používanie a aktuálnosť prekladu approved:

slovo approved


Používanie a aktuálnosť prekladu attested:

slovo attested