Preklad overstuff

Preklad slova overstuff z angličtiny do slovenčiny:


overstuff
preplácať

Ako použiť slovo overstuff vo vete:

overstuff a suitcase”


História a aktuálnosť slova overstuff:

slovo overstuff