Preklad Pacifik

Preklad slova Pacifik zo slovenčiny do angličtiny:


Pacifik
Pacific

Anglický preklad Pacific sa používa aj vo význame:

tichomorský
pacifický


Pacific synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

peaceable
🔄
mierový
🔄
znášanlivý
🔄
mierumilovný
🔄
mierumilovná
🔄
mierumilovné
🔄
pokojný

Preklad slova Pacifik použitý vo vete:

“pacific islands”


Používanie a aktuálnosť prekladu Pacific:

slovo Pacific