Preklad packaged

Preklad slova packaged z angličtiny do slovenčiny:


packaged
súhrnný
nedeliteľný
nediferencovaný
zabalený v balíčku
pakovaný
zapuzdrený
zabalený

Ako použiť slovo packaged vo vetách:

packaged in plastic bags”
packaged his life story as a romance with a happy ending”
“vacuum packaged food means”
“neatly packaged in Saran”
“neatly packaged, it 's no”


História a aktuálnosť slova packaged:

slovo packaged