Preklad packaged

Preklad slova packaged z angličtiny do slovenčiny:


packaged
súhrnný
nedeliteľný
nediferencovaný
zabalený v balíčku
pakovaný
zapuzdrený
zabalený

Ako použiť slovo packaged vo vetách:

“and which are packaged
“and packaged into pieces”
packaged the furniture and the TV at a sale price”
packaged cereals”
“vacuum packaged food means”


História a aktuálnosť slova packaged:

slovo packaged