Preklad pahrbok

Preklad slova pahrbok zo slovenčiny do angličtiny:


pahrbok
knob
knoll

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

gombík
tlačítko
otočný gombík
kľuka
vylaďovač
ladič
hrča
hrbolec
uzol
kúsok
kotrba


knob synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

node
🔄
koleno
🔄
kolienko
🔄
výrastok
🔄
hrča
🔄
uzol
🔄
styčník
thickening
🔄
zahustenie
🔄
zahusťovadlo
🔄
zosilňovanie
🔄
zahusťovanie
pommel
🔄
zbiť
hillock
🔄
pahorok
🔄
kopec
🔄
hrobčekový
🔄
kopčekový
🔄
kopček
🔄
návršie
hummock
🔄
pahorok
🔄
vŕšok
🔄
homola
🔄
ľadový hrebeň
🔄
kopček
🔄
návršie
hammock
🔄
visuté lôžko
🔄
hojdačka
🔄
sieť
mound
🔄
hromada
🔄
kopa
🔄
nahromadiť
🔄
násyp
🔄
val
🔄
mohyla

Preklad slova pahrbok použitý vo vetách:

“a knoll and to”
“reached for the knob”


Používanie a aktuálnosť prekladu knob:

slovo knob


Používanie a aktuálnosť prekladu knoll:

slovo knoll