Preklad Palatin

Preklad slova Palatin zo slovenčiny do angličtiny:


Palatin
Palatine

Anglický preklad Palatine sa používa aj vo význame:

vysoký štátny hodnostár
vybavený kráľovskou mocou


Palatine synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

os palatinum
🔄
kosť podnebná
palsgrave
🔄
falcgróf
palatal
🔄
predný

Preklad slova Palatin použitý vo vetách:

Palatine, and when we”
“on Via Palatine, the”


Používanie a aktuálnosť prekladu Palatine:

slovo Palatine