Preklad paľba kritiky

Preklad slova paľba kritiky zo slovenčiny do angličtiny:


paľba kritiky
flak

Anglický preklad flak sa používa aj vo význame:

protilietadlové delostrelectvo
ostrá výmena názorov
protiletecký
protilietadlový


flak synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

fire
🔄
oheň
🔄
požiar
🔄
páliť
🔄
vypáliť
🔄
podpáliť
🔄
streliť
attack
🔄
útok
🔄
útočný
🔄
útočiť
🔄
napadnúť
🔄
atak
🔄
napadnutie
blast
🔄
nápor
🔄
náraz
🔄
náraz vetra
🔄
explózia
🔄
vzduchová vlna
🔄
ťah
antiaircraft
🔄
protiletecký
🔄
protilietadlový
antiaircraft gun
🔄
protilietadlové delo
pom-pom
🔄
rýchlopalné protilietadlové delo
🔄
hrča
ack-ack
🔄
protilietadlové delo
🔄
protilietadlové delostrelectvo
ack-ack gun
🔄
protilietadlové delo

Preklad slova paľba kritiky použitý vo vetách:

“don't give me any flak”
“removed Snowden 's flak helmet”
“unsnapped his flak suit”


Používanie a aktuálnosť prekladu flak:

slovo flak