Preklad Palestína

Preklad slova Palestína zo slovenčiny do angličtiny:


Palestína
Palestine


Palestine synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

promised land
🔄
zasľúbená zem

Preklad slova Palestína použitý vo vetách:

“in Israel and Palestine”
“Afghanistan, Palestine and now”


Používanie a aktuálnosť prekladu Palestine:

slovo Palestine