Preklad Palestína

Preklad slova Palestína zo slovenčiny do angličtiny:


Palestína
Palestine


Palestine synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

promised land
🔄
zasľúbená zem

Preklad slova Palestína použitý vo vetách:

“in Palestine and situation”
“and Palestine is always”


Používanie a aktuálnosť prekladu Palestine:

slovo Palestine