Preklad Palestína

Preklad slova Palestína zo slovenčiny do angličtiny:


Palestína
Palestine


Palestine synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

promised land
🔄
zasľúbená zem

Preklad slova Palestína použitý vo vetách:

“and Palestine is always”
“in Palestine and that”


Používanie a aktuálnosť prekladu Palestine:

slovo Palestine