Preklad Palestínec

Preklad slova Palestínec zo slovenčiny do angličtiny:


Palestínec
Palestinian

palestínsky


Preklad slova Palestínec použitý vo vetách:

“Israeli and Palestinian partners”
“palestinian guerrillas”
“Palestinian refugees from Iraq”
“Palestinian armed groups on”
“Palestinian prisoners in Israeli”


Používanie a aktuálnosť prekladu Palestinian:

slovo Palestinian