Preklad Pandorina skrinka

Preklad slova Pandorina skrinka zo slovenčiny do angličtiny:


Pandorina skrinka
Pandora’s box


Preklad slova Pandorina skrinka použitý vo vete:

“"Reform is a Pandora's box”