Preklad panovanie

Preklad slova panovanie zo slovenčiny do angličtiny:


panovanie
domination
government
reign
rule

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vláda
nadvláda
panstvo


domination synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

supremacy
🔄
autorita
🔄
zvrchovanosť
🔄
najvyššia moc
🔄
nadvláda
🔄
moc, najvyššia
🔄
primát
regime
🔄
režim
🔄
zriadenie
governing
🔄
regulácia
🔄
riadenie
🔄
ovládanie
🔄
nadriadený
🔄
ovládací
🔄
regulujúci
governance
🔄
vláda
🔄
kontrola
🔄
dozor
🔄
vládnutie
🔄
vládna moc
🔄
moc, vládna
politics
🔄
politika
🔄
politické presvedčenie
🔄
politológia
🔄
pohnútky
🔄
štátoveda
political science
🔄
politická veda
administration
🔄
administratívna správa
🔄
administratíva
🔄
vládny úrad
🔄
administratívny
🔄
hospodársky
🔄
správa
authorities
🔄
správa
🔄
úrady
🔄
odkaz na právne pramene
🔄
orgány

Preklad slova panovanie použitý vo vetách:

“a government agency”
“domination in Western Europe”
“yesterday we got a new government”
“the government reduced taxes”
“political and economic domination”


Používanie a aktuálnosť prekladu domination:

slovo domination


Používanie a aktuálnosť prekladu government:

slovo government