Preklad patency

Preklad slova patency z angličtiny do slovenčiny:


patency
jasnosť
viditeľnosť
zjavnosť
zrejmosť
priechodnosť


patency synonymá:

patency
🔄
noticeability
🔄
noticeableness
🔄
obviousness

História a aktuálnosť slova patency:

slovo patency


Asociatívne výrazy:

patency
🔄
apparency
🔄
apparentness
🔄
blatancy
🔄
predominance
🔄
predomination