Preklad patent infringement

Preklad slova patent infringement z angličtiny do slovenčiny:


patent infringement
zrejmý zásah do patentového práva
porušenie patentovej ochrany
zásah do patentového práva


História a aktuálnosť slova patent infringement:

slovo patent infringement