Preklad pattern

Preklad slova pattern z angličtiny do slovenčiny:


pattern
vzor
vzorka
model
šablóna
vzorec
charakteristika
schéma
formát
podoba
zobrazenie
predloha
obrazec
patróna
diagram
tvar
nárys
vzorkovnica
ústrižok
skladba
strih
ideál
charakter
typ
profil
spôsob
štýl
sústava
štruktúra
celok
typický príklad
príklad, typický
vyžarovací diagram
vzorka pneumatiky
imitovať
príklad
príkladný
vzorný

Ako použiť slovo pattern vo vetách:

“a pattern for a skirt”
“the American constitution has provided a pattern for many republics”
pattern in transatlantic relations”
“one's pattern of behavior”
“These sentences pattern like the ones we studied before”


pattern synonymá:

pattern
🔄
radiation pattern
🔄
convention
🔄
blueprint
🔄
figure
🔄
approach pattern
🔄
rule
🔄
normal
🔄
shape
🔄
model
🔄
formula
🔄
form

História a aktuálnosť slova pattern:

slovo pattern


Asociatívne výrazy:

pattern
🔄
biologism
🔄
cooperation
🔄
featherbedding
🔄
formalism
🔄
one-upmanship
🔄
pluralism
🔄
symbolisation
🔄
symbolism
🔄
symbolization
🔄
modernism
🔄
occult