Preklad pawl

Preklad slova pawl z angličtiny do slovenčiny:


pawl
záražka
západka
záchytka


pawl synonymá:

pawl
🔄
dog
🔄
click
🔄
detent

História a aktuálnosť slova pawl:

slovo pawl