Preklad perk

Preklad slova perk z angličtiny do slovenčiny:


perk
vypínať sa
vyzdobiť
vyzdobiť sa
vyparádiť sa
bublať
niesť hlavu hore
vyobliekať
niesť sa
naparovať sa
ožiť
oživiť
vyparádiť

Ako použiť slovo perk vo vetách:

“dogs' ears that perk
“and that 'll perk you”


perk synonymá:

perk
🔄
perk up
🔄
pick up
🔄
percolate
🔄
perquisite
🔄
gain vigor
🔄
fringe benefit

História a aktuálnosť slova perk:

slovo perk


Asociatívne výrazy:

perk
🔄
apanage
🔄
appanage
🔄
backsheesh
🔄
baksheesh
🔄
bakshis
🔄
bakshish
🔄
gratuity
🔄
pourboire
🔄
tip