Preklad pioneer

Preklad slova pioneer z angličtiny do slovenčiny:


pioneer
priekopník
pionier
pioniersky
ženista

Ako použiť slovo pioneer vo vetách:

“call me a pioneer
“the pioneer spirit”
“a pioneer in aviation”
pioneer space”
“destiny of the pioneer


pioneer synonymá:

pioneer
🔄
initiate
🔄
trailblazer
🔄
open up
🔄
groundbreaker
🔄
innovator

História a aktuálnosť slova pioneer:

slovo pioneer


Asociatívne výrazy:

pioneer
🔄
bushman
🔄
backwoodsman
🔄
frontiersman
🔄
mountain man
🔄
frontierswoman
🔄
strike up
🔄
innovate
🔄
introduce
🔄
activate
🔄
actuate
🔄
set off