Preklad pirozhki

Preklad slova pirozhki z angličtiny do slovenčiny:


pirozhki
pirôžky


pirozhki synonymá:

pirozhki
🔄
piroshki
🔄
pirogi

História a aktuálnosť slova pirozhki:

slovo pirozhki